Barcelona

Cele 5 usi pe care trebuie sa le deschizi pentru 3 zile de vis!

Fie ca esti deja pasionat de escape room sau n-ai jucat niciodata iti propunem 5 experiente total diferite ca tematici si concepte care la sfarsit te pot trimite intr-o noua evadare: un weekend in faimosul oras al lui Gaudi – Barcelona!

La 5 camere jucate esti inscris automat in tragerea la sorti.

Barcelona, fie ca este zi sau noapte iti va taia respiratia si iti va umple timpul cu atractii exotice, romantice, culturale, artistice, arhitecturale, spectacole live si o viata de noapte

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Evadeaza in Barcelona”

Art. 1 : Organizatorii campaniei

Organizatorii campaniei promotionale “Evadeaza in Barcelona” (“Campania”) sunt reprezentati de grupul de firme “Organizatorii” format din:
– CRYPTEX Europe SRL, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane cu sediul social in Bucuresti, strada Occidentului, numarul 33, sector 1, inregistrata la ONRC sub numarul J40/1167/02.02.2015, avand CUI 34048941.
– CONTINUUM CREATIVE SRL, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti,Strada Pescarusului nr 12, Sector 2, inregistrata la ONRC sub numarul J40/13688/2014, avand CUI 33836216
– SC CASTOR HIPS SRL, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Focsani, strada Capitan Corneliu Stoenescu Nr. 6, Ap. 9, jud. Vrancea, inregistrata la ONRC sub numarul J39/293/2010, avand CUI 27174521.
– SC MEMORIAL SIC ART SRLM, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str Racari, Nr 10, inregistrata la ONRC sub numarul J40/11698/2011, avand CUI 29166304
– SC MASTERING MEDIA SOLUTIONS SRL ,persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bucuresti Calea Victoriei nr. 124, sector 1, inregistrata la ONRC sub numarul J40/19437/2007,avand CUI 22584563.

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament (“Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru Participanti. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Orice modificare a regulamentului va fi efectuata de Organizatori cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii prin intermediul siturilor : www.cryptex.ro, www.escape-experience.ro, www.chambers.ro, www.lockedup.ro, www.questmission.ro prin intocmirea unui act aditional la Regulament.

Art. 2 : Aria de desfasurare a campaniei

Campania se va desfasura la locatiile Organizatorilor situate la adresele urmatoare din Bucuresti:
-Strada Occidentului nr.33
-Calea Victoriei nr. 21
-Calea Plevnei 5-7, parter, ap. 2
-Strada Matei Voievod, nr.124
-Strada Piata Amzei 1, et 2

Art. 3 : Durata Campaniei

Campania va incepe la data de 3 iulie ora 00:00 2015 si se va incheia la data de 31 august ora 23:59 2015 (“Durata Campaniei”). Orice modificare a duratei campaniei va fi anuntata de Organizatori cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii prin intermediul siturilor: www.cryptex.ro, www.escape-experience.ro, www.chambers.ro, www.lockedup.ro, www.questmission.ro

Art. 4 : Produsele participante

La Campanie vor participa toate camerele tip escape-room oferite cu titlu de divertisment pe durata campaniei de catre Organizatori

Art. 5: Dreptul de participare

5.1 Campania se adreseaza persoanelor fizice cu nationalitate romana sau straina care accepta termenii si conditiile din prezentul Regulament (“Participanti”)
5.2 Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie urmatoarele persoane:
– angajatii Organizatorilor, precum si membrii familiilor acestora (rudele de gradul I, sot/sotie)
– angajatii colaboratorilor implicati in dezvoltare, implementare si desfasurarea unor activitati privind desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (rudele de gradul I, sot/sotie).
5.3 Prin inscrierea in Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament precum si cu urmatoarele:
– datele lor personale vor fi prelucrate de catre Organizatori si vor intra in bazele de date ale Organizatorilor
– sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS). Participantii la aceasta Campanie accepta in mod expres ca numele, adresa si fotografiile transmise sa poata fi facute publice si folosite in scopul publicitatii.

Art. 6: Mecanismul campaniei si premii

6.1 Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa joace cate o camera tip escape-room la fiecare dintre Organizatori,in timpul programului de activitate al fiecarui escape-roomafisat pe site, in intervalul 3 iulie 2015 -31 august 2015.
6.2 La prima participare Participantii vor primi un cartonas care li se va stampila cu insemnul aferent locatiei vizitate. Simbolurile aferente organizatorilor sunt urmatoarele:
– Cryptex : pasaport
– Escape-experience: bagaj
– Chambers: avion
– LockedUp: harta
– Quest Mission: aparat foto
La fiecare dintre urmatoarele participari (vizite) participantii vor primi cate o noua stampila cu simbolul locatiei vizitate.
6.3 Participarea la Campanie este validata in momentul in care participantii predau pe baza de proces verbal cartonasul completat integral cu cele 5 stampile diferite. Nu sunt acceptate cartonase completate cu cel putin 2 stampile identice. Numai dupa intocmirea procesului verbal de predare primire a cartonasului, participarea la Campanie este validata.
6.4 Cartonasul este nominal, poate fi transmisibil dar este validat numai de catre persoana inscrisa pe cartonas.
6.5 Premiile din cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti electronica cu garantarea caracterului aleatoriu, cartonasele participante fiind cele validate si care indeplinesc conditiile prezentului Regulament.
Data tragerii la sorti va fi anuntata cu 5 zile inaintea finalizarii Duratei Campaniei pe siturile Organizatorilor in sectiunea Barcelona. Orice participant poate asista la tragerea la sorti, atat la sediile Organizatorilor sau urmarind transmisia pe internet. Castigatorul va fi ales aleatoriu prin site-ul www.random.org
6.6 In cadrul Campaniei se ofera un premiu constand intr-o excursie pentru 2 persoane tip City-Break in Barcelona, cazare si transport incluse.
6.7 Valoarea premiului mentionat la punctul 6.6. este de minim 500 de euro.
6.8 Castigatorul premiului mentionat la punctual 6.6 va fi anuntat in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data extragerii: telefonic, prin email si prin afisarea pe web-siturile Organizatorilor. Orice eroare in datele furnizate de catre participant nu atrage raspunderea Organizatorilor. Organizatorii nu au nici un fel de obligatie in cazul imposibilitatii de contactare sau furnizare de vreun participant a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.
6.9 Castigatorul este obligat sa isi ridice premiul intr-o perioada de 15 zile calendaristice, perioada care incepe de la expirarea celor 5 zile in care acesta este anuntat. Neprezentarea in termenul stabilit atrage dupa sine pierderea premiului.
6.10 Premiul oferit castigatorului nu poate fi inlocuit cu contravaluarea acestuia in bani sau in alt bun sau serviciu.
6.11 Organizatorul va acorda premiul doar participantilor care au luat parte la campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art.7 Responsabilitate

7.1 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea si nu vor putea fi implicati sub nici o modalitate in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premilui nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorii
vor acorda premiul participantului desemnat castigator. Din momentul primirii premiului de catre participantul castigator si al semnarii respectiv stampilarii procesului verbal de predare-primire, Organizatorii sunt eliberati de orice obligatie fata de persoana castigatoare.
7.2 In cazul in care Organizatorul constata ca un participant a fraudat, nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorii isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin Participantului, fara ca Organizatorii sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul participant va restitui Organizatorilor premiul / valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizatori in legatura cu aceasta.
Organizatorii nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

Art.8 Taxe si impozite

Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru calularea,retinerea / virarea impozitelor, taxelor sau a altor obligate financiare legate de premiul oferit,acestea fiind in sarcina exclusiva a participantului castigator.

Art.9 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Promotie se vor rezolva pe cale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Art.10 Intreruperea Campaniei

10.1. Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a organizatorilor,dar nu inainte de a anunta intreruperea cu cel putin 24 de ore in prealabil prin intermediul siturilor : www.cryptex.ro , www.chambers.ro , www.questmission.ro , www.escape-experience.ro, www.lockedup.ro.
10.2. Forta Majora inseamna orice eveniment ce nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament.
10.3. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea campaniei organizatorii vor fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.Organizatorii sunt obligati sa comunice aparitia cazului de forta majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere.

Art.11 Informarea conform legii 677/2001

Organizatorii se angajeaza sa nu transmita datele personale ale participantilor la Campanie catre terti si sa le foloseasca numai in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de Campanie si a ofertelor acestora. In acest sens, Organizatorii isi iau toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.
Organizatorii vor retine datele personale si le vor folosi in scopul informarii Participantilor privind situatia lor in cadrul Campaniei.

Art.12 Regulamentul Campaniei

Prin participarea la aceasta Campanie , Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor , termenilor si conditiilor prezentului regulament.Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant prin accesarea siturilor Organizatorilor sau la sediile acestora.
Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor cu respectarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata republicata.